Tags voor deze pagina:
Nieuws

Congres: BEREN op de WEG

1991 – 2021: 30 jaar werken aan verkeersveilig gedrag

Datum: 13 juni 2022
Locatie: Diergaarde Blijdorp, Rotterdam
Tijd: 14.30 – 20.00 uur (inclusief buffet)

jubileumcongres BEREN op de WEG

Afgelopen jaar behaalde het ROV Zuid-Holland de mijlpaal van 30 jaar werken aan verkeersveilig gedrag! Graag maken we van de gelegenheid gebruik om jou uit te nodigen voor een feestelijk moment om de samenwerking te vieren en om elkaar te inspireren tot verdere actie.

De verkeersveiligheidscijfers over 2021 laten een stijging zien in het aantal ongevallen. Landelijk is het aantal dodelijke slachtoffers gedaald. In Zuid-Holland is dit aantal echter helaas gestegen.

De ambitie is duidelijk, maar we komen nog wat beren tegen onderweg.
Hoe kunnen we die met elkaar de baas worden?
Kom meedenken en meepraten. Samen maken we een punt van nul.


Het plenaire deel kan ook digitaal worden gevolgd. Kies dan bij aanmelding voor die optie.
Toegang tot de diergaarde is inbegrepen bij deelname aan het congres.

Programma 

14.30 uur        We gaan naar de haaien –  inloop genodigden, ontvangst in Haaienzaal

15.00 uur        Start deelsessies

 • Hoe krijgen we meer schapen over de dam?
  Over ambassadeurschap, het goede voorbeeld geven en de rol van aanjager.
 • Kunnen we het paard voor de wagen spannen?
  Over opdrachtgeverschap en publiek-private samenwerking
 • Met één zwaluw hebben we geen zomer
  Gedrag, handhaving en inrichting: hoe brengen we dat samen?

16.00 uur        Boter bij de vis – snack en drankje 
16.30 uur        We pakken de koe bij de horens – wrap up deelsessies

Mogelijkheid overige genodigden om aan te haken.

17.00 uur        Maken we van een mug een olifant? – plenair programma
Is verkeersveiligheid wel een probleem in Nederland?
Inspiratie van verkeerspsycholoog Interpolis – Adriaan Heino
In samenwerking met de panelleden:

 • Gedeputeerde Verkeer Provincie Zuid-Holland Frederik Zevenbergen
 • Portefeuillehouder Verkeersveiligheid MRDH
 • Directeur SWOV Martin Damen
 • Programma manager ROV Zuid-Holland Astrid Homan

18.00 uur        Aapjes kijken – voorstellen nieuwe ambassadeurs

18.30 uur        De kat op het spek – buffet geopend

20.00 uur        De kippen gaan op stok – gasten verlaten het park